Tidak Adil, Malaysia Diharapkan Melakukan Lebih Banyak Usaha Untuk Menampung Pelar!an

MALAYSIA meminta Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelar!an (UNHCR) bekerjasama erat dengan ASEAN bagi mempercepatkan proses penempatan semula pemegang kad UNHCR ke negara ketiga.

Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, berkata kesan limp4han kr!sis wilayah Rakhine terus memberi impak kepada rantau ini, justeru meminta ASEAN mencari penyelesaian yang berkesan untuk kr!sis itu.

“Apa yang kita dilakukan dalam ASEAN untuk saling membantu dalam mencari jalan penyelesaian yang efektif untuk wilayah Rakhine? ASEAN perlu melakukan lebih banyak untuk membantu Myanmar dan negara itu perlu lebih berusaha membantu diri bagi menyelesaikan kr!sis ini supaya pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih bermakna,” katanya.

Muhyiddin berkata demikian semasa Sidang Kemuncak ASEAN ke-36 yang buat julung kali diadakan secara maya hari ini ekoran pandem!k Covid-19. Vietnam menjadi tuan rumah sidang itu.

Perdana Menteri berkata, Malaysia tidak lagi dapat menampung lebih ramai pelar!an kerana sumber dan kapasitinya sudah mencapai hadnya, ditambah dengan pandem!k Covid-19.

Adalah tidak adil, Malaysia diharapkan melakukan lebih banyak usaha untuk menampung kedatangan pelar!an ke negara ini, katanya.

“Walaupun, Malaysia bukan Negara Pihak kepada Konvensyen Status Pelar!an 1951 atau Protokol Status Pelar!an 1967, kami menyediakan bantuan kemanusiaan kepada pelar!an etnik Rohingya dan pelar!an lain dari Myanmar.

“Tetapi situasi ini tidak boleh berterusan selama-lamanya,” katanya.

Muhyiddin berkata, Malaysia secara konsisten menyokong penyelesaian jangka panjang dan berkekalan terhadap pender!taan etnik Rohingya di wilayah Rakhine yang semakin mudah terdedah kepada eksploitasi termasuk jen4yah merentas sempadan seperti peny3ludupan, pemerdagangan manusia dan perh4mbaan.

“Penafian dan kekecewaan boleh mendorong mereka berpotensi direkrut oleh kumpulan pengg4nas dan puak pel4mpau yang kekal berdiam diri semasa pand3mik. Sikap diam diri tidak boleh dianggap sebagai tidak aktif kerana kumpulan itu masih menimbulkan anc4man keselamatan yang serius kepada rantau ini,” katanya.

Perdana Menteri juga berkata, ASEAN perlu mengamalkan pendekatan menyeluruh bagi mem3rangi dan membendung pergerakan orang yang tidak teratur untuk mencegah dan menghvkum anggota sind!ket pemerdagangan manusia yang mengeksploitasi m4ngsa pelarian.

Sumber-MH